page hit counter .

Betalningsinstruktioner

Nedan finner du betalningsinstruktioner till respektive fond.
Observera att du alltid behöver ange kundnummer eller person-/organisationsnummer när du gör en insättning för att köpa andelar i någon av våra fonder.
Andelsklass A:
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5851-11 00504
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE65 5000 0000 0585 1110 0504
Minsta insättning: Initialt 50 000 SEK, därefter 50 000 SEK
Andelsklass B:
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5851-11 12545
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE05 5000 0000 0585 1111 2545
Minsta insättning: 100 SEK
Andelsklass A:
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5851-10 66225
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE24 5000 0000 0585 1106 6225
Minsta insättning: 100 000 SEK
Andelsklass B:
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5565-10 58834
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE74 5000 0000 0556 5105 8834
Minsta insättning: 100 SEK

 

Andelsklass C (EUR):
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5565-82 15277
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE16 5000 0000 0556 5821 5277
Minsta insättning: 10 EUR