page hit counter .

Bli kund

Som ny kund behöver du fylla i vår öppningshandling.

Öppningshandlingen är vårt verktyg för att samla in de uppgifter vi behöver om dig som kund så att vi kan möta de krav som ställs på oss som fondbolag i penningtvättslagen. Läs mer om penningtvättslagen här.

Komplettera den ifyllda öppningshandlingen med en vidimerad id-handling och skicka till oss i original:

HealthInvest Partners
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

 

Efter att vi tagit emot och registrerat din kompletta handling skickar vi ut ett välkomstbrev med ditt kontonummer och du kan då göra din första insättning.

 

Är du bosatt utomlands, juridisk person eller finansiellt institut? Då behöver vi utöver öppningshandlingen även få in ett par kompletterande handlingar, se fullständig specifikation i öppningshandlingen.

 

Alla som överväger att investera i HealthInvest Small & MicroCap Fund bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under ”Fonden” och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.