page hit counter .

ÖVERSIKT HANDELSDAGAR


HealthInvest Small & MicroCap Fund
HealthInvest Small & MicroCap Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl 24.00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskurs.
HealthInvest Value Fund
HealthInvest Value Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar med undantag för de bankdagar då det råder helgdag på den amerikanska aktiemarknaden.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl. 16.00 för att köp/inlösen skall ske till innevarande dags andelskurs.