page hit counter .

ÖVERSIKT HANDELSDAGAR


HealthInvest Small & MicroCap Fund
HealthInvest Small & MicroCap Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl 24.00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskurs.