page hit counter .

KÖP & SÄLJ

KÖP FONDANDELAR

För att genomföra ett köp av fondandelar på ditt konto hos oss sätter du enkelt in önskat likvidbelopp på vald fonds bankkonto och anger kundnummer eller person-/organisationsnummer som referens.

Observera att kompletta öppningshandlingar måste vara oss tillhanda innan en köptransaktion kan genomföras, se mer information under Bli kund.


SÄLJ FONDANDELAR

För att genomföra en försäljning av fondandelar från ditt konto hos oss använder du vår inlösenblankett. Fyll i, signera med din underskrift och sänd oss blanketten.

Nedan hittar du information om respektive fonds särskilda stopptider och handelsdagar. Här hittar du fondernas respektive betalningsinstruktioner.


ÖVERSIKT HANDELSDAGAR

Fond

HealthInvest Small & MicroCap Fund
HealthInvest Small & MicroCap Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl 24.00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskurs.
HealthInvest Value Fund
HealthInvest Value Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar med undantag för de bankdagar då det råder helgdag på den amerikanska aktiemarknaden.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl. 16.00 för att köp/inlösen skall ske till innevarande dags andelskurs.
Du kan även köpa fondandelar i våra fonder via någon av våra samarbetspartners som du hittar här: Återförsäljare.