page hit counter .

Köp & Sälj via fondkonto

KÖP FONDANDELAR

För att genomföra ett köp av fondandelar på ditt konto hos oss sätter du in önskat likvidbelopp på vald andelsklass bankkonto eller bankgiro och anger kundnummer eller person-/organisationsnummer som referens.

Observera att kompletta öppningshandlingar måste vara oss tillhanda innan en köptransaktion kan genomföras, se mer information under Bli kund.


SÄLJ FONDANDELAR

För att genomföra en försäljning av fondandelar från ditt konto hos oss använder du vår inlösenblankett. Fyll i, signera med din underskrift och sänd oss blanketten.

Nedan hittar du information om fondens stopptider och handelsdagar. Här hittar du fondens betalningsinstruktioner.


ÖVERSIKT HANDELSDAGARHealthInvest Small & MicroCap Fund
HealthInvest Small & MicroCap Funds samtliga andelsklasser är öppna för daglig handel alla svenska bankdagar.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl 24.00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskurs.