page hit counter .

Förvaltningssamarbeten

PrimaryInsight logo

EXPERTNÄTVERK

Primary Insight underhåller ett brett nätverk av utövare inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi använder dem för att göra intervjuer eller enkäter bland yrkesspecialister som stöd för våra investeringsbeslut. Det rör sig oftast om ett läkemedel eller medicinsk utrustning där vill skapa oss en bild av vad användarna anser om produkten.

www.primaryinsight.com


Gradient analytics Logo

REDOVISNINGSEXPERTIS

Gradient Analytics består av ett team av bokföringsanalytiker som är specialiserade på att granska svagheter i företags redovisning. Detta är ett område som vi lägger stor vikt vid i vår förvaltning eftersom det finns ett stort antal sätt att bokföringsmässigt manipulera intäkter och kostnader. Gradient kan bistå förvaltningen med hjälp då vi har generella frågor i anslutning till ett företags bokföring eller om vi behöver hjälp med en djupdykning i ett företags räkenskaper.

www.gradientanalytics.com


MSCI ESG Research Logo

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

MSCI ESG Research är specialiserat på att granska företag utifrån hur ansvarsfullt de agerar i miljöfrågor, sociala frågor och hur de arbetar med företagsstyrning. Vi har tillgång till MSCI ESG Researchs databas och analytiker. På halvårsbasis låter vi MSCI ESG Research gå igenom fondernas innehav och flagga upp företag som agerar bristfälligt. Om ett bolag får rött ljus från MSCI ESG Research försöker vi i första hand att påverka bolaget i rätt riktning. Om inte det lyckas säljer vi aktien inom tolv månader.

www.msci.com