page hit counter .

Våra fonder

Vi förvaltar två aktiefonder inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hälso- och sjukvårdssektorn utgör över 11% av världens samlade börsvärde, men mindre än 5% av värdet på börsen i Stockholm. Flertalet svenskar har därför en låg exponering mot sektorn. Våra fonder erbjuder en möjlighet att öka sin exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn via en aktiv och specialiserad förvaltare.


Tillväxten i hälso- och sjukvårdsektorn drivs främst av att fler människor blir allt äldre och därför behöver mer vård. Detta är en trend som kommer att fortsätta under lång tid och gynna företagen och aktierna i sektorn.


Alla våra fonder förvaltas aktivt utifrån vår värdebaserade investeringsfilosofi. Därmed skiljer sig fondernas sammansättning avsevärt från index vilket är en nödvändighet för att över tid prestera en högre avkastning än index.


Mer information om våra fonder finner du genom att klicka på länkarna i vänster menysystem.