page hit counter .

Ändrade fondbestämmelser för HealthInvest MicroCap Fund

Den 23 januari 2015 godkände Finansinspektionen ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att anmälan om inlösen nu ska vara fondbolaget tillhanda en (1) kalendermånad innan handelsdag mot tidigare tre kalendermånader.

Läs mer här.


Admin