page hit counter .

Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Asia Fund

HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Asia Fund. Effekten av ändringarna är att fonden kommer att bli en UCITS-klassad värdepappersfond med daglig NAV-sättning och handel. Därmed får andelsägaren en mer transparent fond vad gäller vilket regelverk fonden följer samt en bättre möjlighet att ta sig i och ur sin investering i fonden samtidigt som de kan ha en daglig kontroll på sitt innehavs värde. Då fonden i sin tidigare form som specialfond i mycket låg utsträckning nyttjade sina undantag från lagen kommer den genomförda ändringen ha en mycket liten påverkan på hur fonden förvaltas framöver jämfört med innan ändringen.


Finansinspektionen godkände den 25 november 2011 ändringarna av fondbestämmelserna avseende HealthInvest Asia Fund.  Dessa träder i kraft den 1 februari 2012.

 


Se ytterligare information om vilka ändringar som gjorts samt HealthInvest Asia Funds nya informationsbroschyr nedan:


Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Asia Fund


Informationsbroschyr HealthInvest Asia Fund

 


Admin