page hit counter .

HealthInvest MicroCap Fund ändrar namn och blir dagligt handlad

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder ikraft efter kurssättning den 31 oktober 2017. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att fonden blir dagligt handlad istället för att handlas endast månatligen. Vidare införs två andelsklasser, A och B, och existerande andelsägare erhåller andelar i andelsklass A som har samma avgiftsvillkor som nuvarande fond. Fonden ändrar även namn till HealthInvest Small & MicroCap Fund.

 

Se informationsbrev för samtliga förändringar samt de nya fondbestämmelserna nedan.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund


Admin