page hit counter .

Ändrade fondbestämmelser HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest Partners erhöll den 25 juli 2013 Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest MicroCap Fund. Ändringarna träder i kraft omedelbart.


Se ytterligare information nedan:


Brev till andelsägarna


Nya fondbestämmelser

 


Admin