page hit counter .

Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. De nya fondbestämmelserna träder ikraft omedelbart. Den viktigaste ändringen rör fondens avgiftsstruktur genom att möjligheten till prestationsbaserat arvode slopas. Fondens förvaltningsavgift består därmed av en fast avgift som uppgår till 1,0% i andelsklass A och till 1,5% i andelsklass B och andelklass C.

 

Vänligen se informationsbrev samt de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

 

Faktablad HealthInvest Value Fund A

 

Faktablad HealthInvest Value Fund B

 

Faktablad HealthInvest Value Fund C

 

Informationsbroschyr HealthInvest Value Fund


Angelika Andersson