page hit counter .

Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

HealthInvest Partners erhöll den 25 september 2013 Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. Fonden kommer att omvandlas till en värdepappersfond (tidigare specialfond) och handlas dagligen (tidigare månadshandlad). Ändringarna träder ikraft 1 november 2013.

Se ytterligare information nedan:


Brev till andelsägarna


Nya fondbestämmelser

 


Admin