page hit counter .

HealthInvest Small & MicroCap Fund – färre andelsklasser

Finansinspektionen har godkänt HealthInvest Partners ansökan att minska antalet andelsklasser i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Minskningen innebär att andelsklass A och B elimineras från fondbestämmelserna den 1 februari 2020.

 

Du som har andelar i andelsklass A eller B kommer automatiskt att få andelar i andelsklass D. Baserat på andelsklassernas fondkurser per den 31 januari 2020 så beräknas ett utbytesförhållande som styr hur många andelar Du får i andelsklass D. Det totala värdet på Ditt innehav förändras inte av bytet.

 

Bytet från andelsklass A eller B till andelsklass D innebär att Du med säkerhet får sänkt fast avgift, men att prestationsbaserad avgift kan tas ut om avkastningen överstiger tröskelräntan. Krav på minsta insättning sänks eller är oförändrad jämfört med idag, beroende på om Du har ett ägande i andelsklass A eller B.

 

Bytet av andelar i andelsklass A eller B till andelar i andelsklass D utlöser inte kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsvärdet för Dina nuvarande andelar förs vidare till det nya innehavet i andelsklass D.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet och de nya fondbestämmelserna som är bifogade i länkarna nedan.

 

Brev till andelsägare i HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 


Angelika Andersson