page hit counter .

Blog


20

aug 2018

Viktig information till Dig som andelsägare – Fusion

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Value Fund skall utgå från fondutbudet den 12 december 2018. Detta innebär att HealthInvest Value Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B, motsvarande marknadsvärdet den 11 december 2018.   Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Value Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det...

Read More


14

maj 2018

HealthInvest Small & MicroCap Fund blir en UCITS-fond

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest Small & MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder i kraft den 15 juni 2018. Fonden blir en UCITS-klassad värdepappersfond något som i praktiken inte kommer att ha en betydande påverkan på hur fonden förvaltas. Vidare ändras fondens avgiftsstruktur. I andelsklass A ändras tröskelräntan för beräkning av prestationsbaserad avgift till MSCI World Health Care TRN Index, det vill säga samma typ...

Read MorePage 2 of 1012345...10...Last »