page hit counter .

Blog


16

sep 2015

Bennet och Hallberg ökar i HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet och Anders Hallberg kommer via sina helägda bolag att fördubbla innehaven i HealthInvest MicroCap Fund per kommande månadsskifte. Efter investeringarna kommer Bennet och Hallberg att äga andelar motsvarande cirka 160 msek respektive 20 msek.   HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit...

Read More


27

jan 2015

Ändrade fondbestämmelser för HealthInvest MicroCap Fund

Den 23 januari 2015 godkände Finansinspektionen ändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser. Den viktigaste förändringen för Dig som andelsägare är att anmälan om inlösen nu ska vara fondbolaget tillhanda en (1) kalendermånad innan handelsdag mot tidigare tre kalendermånader. Läs mer här.


27

jan 2015

HealthInvest Partners AIF-förvaltare

Den 23 januari 2015 gav Finansinspektionen HealthInvest Partners tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. HealthInvest Partners förvaltar sedan tidigare specialfonden HealthInvest MicroCap Fund som enligt regelverket är att betrakta som en alternativ investeringsfond. Finansinspektionens beslut medför ingen förändring för Dig som andelsägare.


12

dec 2014

Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Asia Fund skall utgå från fondutbudet den 18 februari 2015. Detta innebär att HealthInvest Asia Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Value Fund motsvarande marknadsvärdet den 17 februari. Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Asia Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Value Fund....

Read More



Page 5 of 10« First...34567...10...Last »