page hit counter .

Begränsning av förlustrisk

Förutom att hitta aktier med stor potential är det självklart viktigt att begränsa förlustrisken. Som long-only-förvaltare är det främst tre områden där vi aktivt kan arbeta för att få ned risken. Vi arbetar fokuserat med värdering, kassaflöde och omvärldsanalys.


Det i vårt tycke främsta instrumentet för att begränsa förlustrisken är att investera i lågt värderade bolag. Eftersom en låg värdering innebär att genomsnittsinvesteraren tror att försäljning och vinst inte kommer att öka eller till och med minska för bolaget, så innebär det att även om bolaget fortsätter att utvecklas relativt mediokert så är detta redan diskonterat i den aktuella aktiekursen.

Förutom att aktivt leta efter låga värderingar så begränsar HealthInvest förlustrisken genom att fokusera på bolagets kassaflöden snarare än vinster (som är det gängse måttet för lönsamhet). P/E-talet är som bekant genomsnittsinvesterarens favoritmått, men det som då negligeras är att företagsledningarna har otaliga sätt att manipulera vinsten och därmed P/E-talet. Vanliga tricks som används för att manipulera vinsten är lageruppbyggnad, incitament för distributörer att köpa in stora kvantiteter, omklassificering av kostnader till investeringar, joint venture bolag som inte konsolideras, missvisande bokföring av intresseandelar i andra företag etc. Genom att använda kassaflödet som värderingsparameter så erhålls en mer rättvis värdering av bolagen och vi undviker också att hamna i potentiella problembolag.

Det tredje momentet involverar arbetet att säkerställa att bolagets försäljning och kassaflöde är uthålligt, både på kort och lång sikt. Detta arbete är viktigt för att undvika att investera i så kallade ”value traps” det vill säga aktier som ser billiga ut givet dagens värdering, men där intjäningen kommer att falla substantiellt framöver. Detta arbete koncentreras på bolagets konkurrenssituation, patentsits, investeringsnivå gällande forskning och utveckling och mättnadsgrad av bolagets produkter på marknaden.