page hit counter .

Bennet och Hallberg ökar i HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet och Anders Hallberg kommer via sina helägda bolag att fördubbla innehaven i HealthInvest MicroCap Fund per kommande månadsskifte. Efter investeringarna kommer Bennet och Hallberg att äga andelar motsvarande cirka 160 msek respektive 20 msek.

 

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam då fonden har avkastat 74 procent sedan start.

 

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”Våra ökade investeringar sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt två år och strategin har visat sig fungera väl. Vi vill med denna information i förväg meddela våra medinvesterare hur vi agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Läs mer här.


Admin