page hit counter .

Bli kund

Vi erbjuder två vägar att investera som direktkund i HealthInvest Alpha Fund. Du kan investera via ett investeringskonto (ISK) genom vårt samarbete med Fondab eller du kan investera via ett traditionellt fondkonto.

För att starta ett  ISK klickar du här.

  • Endast privatpersoner med skattehemvist i Sverige kan investera via ISK.
  • Du hanterar ditt ISK via inloggning med BankID.
  • Du betalar en schablonskatt baserad på ditt innehavs värde och slipper deklarera enskilda vinster och förluster.

För att starta ett traditionellt fondkonto följer du stegen som presenteras längre ned på denna sida

  • Både bolag och privatpersoner, i Sverige och utomlands, kan investera via ett traditionellt fondkonto.
  • Du deklarerar alla vinster och förluster och beskattas därefter.

Bli kund via fondkonto

För att bli kund via fondkonto behöver du fylla i vår öppningshandling.

Öppningshandling Privatperson

Öppningshandling Juridisk person

Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning

Information om skattskyldighet


Komplettera den ifyllda öppningshandlingen med en vidimerad id-handling och skicka till oss i original:

HealthInvest Partners
Riddargatan 23
114 57 Stockholm


Är du bosatt utomlands, juridisk person eller finansiellt institut? Då behöver vi utöver öppningshandlingen även få in ett par kompletterande handlingar, se fullständig specifikation i öppningshandlingen.


Efter att vi tagit emot och registrerat din kompletta handling skickar vi ut ett välkomstbrev med ditt kontonummer och du kan då göra din första insättning.

 

 

Alla som överväger att investera i HealthInvest Alpha Fund bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under ”Alpha Fund” och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.