page hit counter .

Carl Bennet AB omallokerar till HealthInvest MicroCap Fund

Carl Bennet kommer via sitt helägda bolag Carl Bennet AB (”CBAB”) att omallokera 300 mkr till HealthInvest MicroCap Fund från HealthInvest Value Fund. Efter omallokeringen kommer CBAB att äga andelar i HealthInvest MicroCap Fund för cirka 500 mkr och i HealthInvest Value Fund för motsvarande belopp.

 

HealthInvest MicroCap Fund startade i början av 2013 och fokuserar på undervärderade småbolag som står inför värdeskapande händelser som kan lyfta företagets aktiekurs. Denna strategi har hittills varit lyckosam och fonden har avkastat 114 procent sedan start.

 

Markus Wistrand, Verkställande Direktör: ”Carl Bennets ökning i fonden sker mot bakgrund av att HealthInvest MicroCap Fund nu har funnits i drygt tre år och strategin har visat sig fungera väl. Vi har som policy att meddela HealthInvest fonders andelsägare hur fondbolagets ägare agerar. På så vis får alla chansen att agera samtidigt om de så önskar.”

 

Vänligen läs mer här.


Angelika Andersson