page hit counter .

_nyheter


25

maj 2020

HealthInvest söker en junior analytiker

HealthInvest söker Dig som har ett stort aktieintresse och höga ambitioner till en roll som junior analytiker. I rollen ligger också en del administrativa uppgifter kopplade till backoffice. Läs vidare här.


14

maj 2020

HealthInvest söker marknadsföringsansvarig

HealthInvest söker en ny medarbetare som kommer att få huvudansvar för marknadsföring och försäljning. I rollen ligger också en del administrativa uppgifter. Sökande bör ha minst två års erfarenhet av liknande säljarbete. Läs vidare här.


26

mar 2020

HealthInvest investerar i Small & MicroCap Fund

HealthInvest Partners AB har beslutat att investera fem miljoner kronor i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Investeringen beräknas ske per 30 mars 2020.   Markus Wistrand, verkställande direktör: ”Vi vill på detta sätt i förväg meddela våra investerare hur fondbolaget agerar. På så vis får våra andelsägare chansen att agera samtidigt om de så önskar.”   Anders Hallberg, ansvarig förvaltare: ”HealthInvest Small & MicroCap Fund...

Read More


13

feb 2020

Ny andelsklass riktad mot premiepensionssystemet

Finansinspektionen har godkänt att HealthInvest Small & MicroCap Fund inför andelsklass E som är riktad mot premiepensionssystemet. Andelsklassen kommer vara valbar på Pensionsmyndighetens fondtorg under villkor att HealthInvest Partners tecknar avtal med myndigheten avseende andelsklassen. Andelsklass E har en fast avgift på 1,2 procent och kommer vara valbar för samtliga sparare inom premiepensionssystemet. För fullständig information, vänligen läs brevet och de uppdaterade fondbestämmelserna som är bifogade...

Read More


04

feb 2020

Minskning av antalet andelsklasser genomförd

Den 1 februari 2020 minskades antalet andelsklasser i HealthInvest Small & MicroCap Fund såsom tidigare meddelats. Du som har andelsklass A eller B har istället fått andelar i andelsklass D. Förändringen påverkar inte det totala värdet på innehavet och medför inte heller att vinst eller förlust på innehavet har realiserats. Bytet av andelsklass ska inte få några skattekonsekvenser för Dig som är skattskyldig i Sverige....

Read More


18

dec 2019

HealthInvest Small & MicroCap Fund – färre andelsklasser

Finansinspektionen har godkänt HealthInvest Partners ansökan att minska antalet andelsklasser i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Minskningen innebär att andelsklass A och B elimineras från fondbestämmelserna den 1 februari 2020.   Du som har andelar i andelsklass A eller B kommer automatiskt att få andelar i andelsklass D. Baserat på andelsklassernas fondkurser per den 31 januari 2020 så beräknas ett utbytesförhållande som styr hur många...

Read More


15

sep 2019

Morningstar lyfter fram HealthInvest Small & MicroCap Fund

”En nykomling har gjort valet av läkemedelsfond mer spännande för PPM-spararna. 286.000 svenskar har valt någon av de åtta fonder som främst köper storbolag, medan bara 2.000 har valt vinnaren Healthinvest Small & Micro Cap.” Läs vidare en färsk artikel från fondutvärderaren Morningstar här.


04

sep 2019

HealthInvest Small & MicroCap Fund – Lansering av ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Partners kommer den 11 september 2019 att lansera den nya andelsklassen D i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Den nya andelsklassen kommer från start att erbjudas endast de som väljer att bli kunder direkt hos HealthInvest Partners eller via fondbolagets ISK-lösning tillsammans med Fondab.   Andelsklass D riktar sig, precis som existerande andelsklass B, till alla andelsägare genom att den har en minsta insättning...

Read MorePage 3 of 912345...Last »