page hit counter .

_nyheter


20

aug 2018

Viktig information till Dig som andelsägare – Fusion

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Value Fund skall utgå från fondutbudet den 12 december 2018. Detta innebär att HealthInvest Value Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass B, motsvarande marknadsvärdet den 11 december 2018.   Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Value Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det...

Read More


16

jul 2018

Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Finansinspektionen har godkänt ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest Value Fund. De nya fondbestämmelserna träder ikraft omedelbart. Den viktigaste ändringen rör fondens avgiftsstruktur genom att möjligheten till prestationsbaserat arvode slopas. Fondens förvaltningsavgift består därmed av en fast avgift som uppgår till 1,0% i andelsklass A och till 1,5% i andelsklass B och andelklass C.   Vänligen se informationsbrev samt de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.  ...

Read More


14

maj 2018

HealthInvest Small & MicroCap Fund blir en UCITS-fond

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest Small & MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder i kraft den 15 juni 2018. Fonden blir en UCITS-klassad värdepappersfond något som i praktiken inte kommer att ha en betydande påverkan på hur fonden förvaltas. Vidare ändras fondens avgiftsstruktur. I andelsklass A ändras tröskelräntan för beräkning av prestationsbaserad avgift till MSCI World Health Care TRN Index, det vill säga samma typ...

Read More


26

okt 2017

Värdering till slutkurser från den 31 oktober

Som tidigare meddelats kommer HealthInvest MicroCap Fund (under namnändring till HealthInvest Small & MicroCap Fund) att övergå till dagshandel från den 31 oktober (tidigare endast månadshandlad).   HealthInvest Partners kommer därför att från den 31 oktober kurssätta sina fonder till slutkurser (tidigare kurssättning skedde kl. 16.00). Dagliga kursnoteringar i fonderna kommer därmed att publiceras med en dags fördröjning på vår hemsida.   Vid frågor, vänligen kontakta fondbolaget....

Read More


20

okt 2017

Lunchpresentation: Fortsatta möjligheter i HealthInvest MicroCap Fund

HealthInvest MicroCap Fund har de senaste fem åren utklassat konkurrerande läkemedelsfonder till en väsentligt lägre risk. På lunchen går vi igenom nyckeln till framgång och om fondens utveckling kan fortsätta. Välkommen till en annorlunda presentation där fondens förvaltare Anders Hallberg beskriver strategin och var vi hittar undervärderade aktier i hälsosektorn. Läs mer   När? Onsdagen den 8 november kl 12.00-13.00 Var? Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23,...

Read MorePage 5 of 10« First...34567...10...Last »