page hit counter .

Förvaltning

ANSVARIG FÖRVALTARE

Anders Hallberg

Anders Hallberg är ansvarig förvaltare för HealthInvest Partners fonder. Anders har en bakgrund som analytiker och förvaltare på Carnegie inom medicinsk teknik och healthcare.  Anders förvaltade under perioden januari 2003 – februari 2006 Carnegie Global Healthcare Fund, som under denna tid var världens högst avkastande fond i sektorn. Han utnämndes år 2000 till högst rankad analytiker inom medicinsk teknik av Finanstidningen, och år 2006 till årets fondförvaltare inom kategorin läkemedelsfonder av Dagens Industri och Morningstar. Anders har en magisterexamen i nationalekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

ANALYTIKER

Markus Wistrand

Markus Wistrand är analytiker. Markus var tidigare anställd i det medicinsk-tekniska företaget Q-Med. Han har disputerat i bioinformatik vid Karolinska institutet och har en civilingenjörsexamen i bioteknik från Uppsala universitet samt en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.