page hit counter .

Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbolagets styrelse har beslutat att HealthInvest Asia Fund skall utgå från fondutbudet den 18 februari 2015. Detta innebär att HealthInvest Asia Funds andelsägare genom fusion kommer att erhålla andelar i HealthInvest Value Fund motsvarande marknadsvärdet den 17 februari. Viktigt att notera är att fusionen inte innebär någon skattekonsekvens för HealthInvest Asia Funds andelsägare utan anskaffningsvärdet flyttas över till det nya innehavet i HealthInvest Value Fund.


För befintliga andelsägare i HealthInvest Value Fund kommer fusionen inte innebära någon skillnad då placeringsstrategin förblir densamma. Fonden kommer att fortsätta att investera i lågt värderade företag inom hälsovårdssektorn som har möjlighet att uppvärderas.


Vänligen läs igenom den fullständiga informationen om fusionen i brevet nedan, samt ta del av fondbestämmelser och faktablad förHealthInvest Value Fund.


Brev till andelsägare: Fusion HealthInvest Asia Fund och HealthInvest Value Fund

Fondbestämmelser HealthInvest Value Fund

Faktablad HealthInvest Value Fund B


Admin