page hit counter .


HANDELSKALENDERHealthInvest Alpha Fund
Fonden är öppen för handel alla svenska bankdagar, med undantag för amerikanska helgdagar. Se stängda handelsdagar nedan.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl 24.00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskurs. Om du investerar via ISK tillkommer en handelssdag.


 


Alla som överväger att investera i HealthInvest Alpha Fund bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under ”Vår fond” och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.