page hit counter .


HANDELSKALENDERHealthInvest Small & MicroCap Fund
Fonden är öppen för handel alla svenska bankdagar, med undantag för amerikanska helgdagar. Se fondens Handelskalender.

Din order måste vara oss tillhanda senast kl 24.00 för att köp/inlösen skall ske till nästkommande dags andelskurs. Om du investerar via ISK tillkommer en handelssdag.


 


Alla som överväger att investera i HealthInvest Small & MicroCap Fund bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under ”Vår fond” och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.