page hit counter .

HealthInvest Highlight – Årets raketer

Börsåret 2020 har varit dramatiskt och omtumlande. Självklart har HealthInvest också påverkats, men kanske har fonden haft en fördel av en sedan länge utmejslad strategi och ett förvaltningsteam som har hållit ihop under 14 år. Även om året inte är riktigt slut, så ser HealthInvest Small & MicroCap Fund ut att kunna slå sitt benchmark med drygt tio procentenheter.

 

Överlag har HealthInvest Small & MicroCap Funds innehav utvecklats väl under 2020, men två bolag som bidragit lite extra förtjänar att lyftas fram. Det första är Owens & Minor, ett amerikanskt företag som bland annat tillverkar skyddskläder för att förhindra infektion inom sjukvården. Då det i början av mars blev allt mer uppenbart att coronaviruset även skulle drabba USA relativt hårt, började fonden köpa aktier i Owens på nivåer kring sex dollar, vilket motsvarade en attraktiv värdering om fyra gånger fritt kassaflöde. Tre månader efter att fonden hade byggt upp sitt ägande, utfärdade Owens en kraftig omvänd vinstvarning. Som en följd av Covid-19 hade efterfrågan på skyddsutrustning rakat i höjden och helårsvinsten reviderades därför upp över 100% och aktien skenade. Owens har sedan dess reviderat upp vinstprognosen ytterligare vilket har lyft aktien till nya höjder. Fonden sålde sina sista aktier under september på cirka 20,50 dollar, motsvarande en uppgång om drygt 250% sedan köpen startade ett halvår tidigare.

 

Den andra stora bidragsgivaren under året har varit amerikanska Halozyme. I november 2019 hade bolaget precis misslyckats med sitt viktigaste forskningsprojekt och många investerare var besvikna. För aktien blev det dock en vändpunkt efter många års kräftgång då ledningen äntligen valde att lägga ned sin kostsamma läkemedelsutveckling. Istället skulle Halozyme satsa på sin innovativa och lönsamma läkemedelsteknologi, Enhanze, som utlicensieras enligt en royaltymodell till stora läkemedelsbolag inklusive Johnson & Johnson och Roche. När omläggningen av verksamheten annonserades började fonden köpa sina första aktier kring 15,50 dollar. Redan ett halvår efter nedläggningen av den olycksamma läkemedelsforskningen började Halozyme tjäna pengar och aktien rusade. Fondens innehav avvecklades under november och de sista aktierna såldes på cirka 37,70 dollar. Uppgången blev alltså drygt 140% efter ett års innehavstid. Visserligen inte så hög avkastning som Owens, men ändå värd att nämnas.

 

Även om ovanstående exempel är ”outliers” med väldigt positiva utfall, så beskriver bolagen hur HealthInvest försöker generera avkastning till fondens investerare. Vi vill äga lågt värderade innehav som står inför en inflektionspunkt (helst inom ett år), som kan ändra bolaget och dess värdering till det bättre. Denna inflektionspunkt kan exempelvis utgöras av en stark ökning av efterfrågan, stora kostnadsbesparingar, uppdelning av bolaget eller någon annan bolagshändelse som ökar aktieägarvärdet markant. Inför det nya året har fonden en välmatad aktieportfölj om 25 innehav och vi hoppas att några av dessa blir lysande raketer som lyfter HealthInvest Small & MicroCap Fund till nya höjder under 2021.


Christian Herold