page hit counter .

HealthInvest Highlight: Inflationen och HealthInvest

Efter att ha fört en tynande tillvaro under nästan fyrtio år har inflationen åter tagit fart. Det slutliga beviset var kanske att kärninflationen i USA ökade med över 11% i april. Stigande inflation kommer att ge högre räntor och då gäller det antagligen att undvika att vara investerad i högt värderade aktier och företag med hög belåning de kommande åren. I stället skall man äga lågt värderade företag med stabila balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvest Partners förvaltning.

HealthInvest betraktar gärna värderingsdisciplinen som en av våra paradgrenar. Det är den första byggstenen som måste vara på plats innan vi fortsätter med vidare analys av en ny potentiell investering. Under ett lågräntescenario är ett sådant värderingsfokus möjligen mindre viktigt, men framöver tror vi det kommer att spela stor roll för avkastningen. I tabellen nedan jämförs HealthInvest Small & MicroCap Funds värdering med några av de största hälsovårdsfonderna som kan köpas i Sverige och skillnaden är tydlig.

Förutom att framtida ränteökningar kommer att torpedera tillväxtaktier, riskerar en ränteuppgång att orsaka en recession. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Small & MicroCap Fund ha en fördel jämfört med aktiemarknaden generellt då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009, då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster. Under detta år fortsatte hälsosektorn att växa vinsterna med cirka 5%.

Sammanfattningsvis så tror vi att HealthInvest Small & MicroCap Fund är relativt väl positionerad inför en kommande inflations- och ränteuppgång. Hälsosektorn är också en defensiv sektor, vilket kan vara en komparativ fördel vid en framtida recession.


Christian Herold