page hit counter .

HealthInvest Highlight – Varför investera i hälsosektorn?

Vi på HealthInvest Partners får ofta frågan varför just hälsosektorn är intressant. I denna månads HealthInvest Highlight beskriver vi i korthet vad som särskiljer sektorn och varför det finns anledning att överväga en investering. Hög tillväxt, låg konjunkturkänslighet och en historiskt attraktiv värdering är de främsta skälen.

 

En åldrande befolkning säkerställer en hög och uthållig tillväxt
Efter andra världskrigets slut steg födelsetalen kraftigt i flera västländer. Denna så kallade babyboom
generation är nu i pensionärsåldern och mellan år 2020 och 2040 väntas antalet människor i
USA över 75 år öka med 90 procent, enligt estimat från US Census Bureau. Liknande siffror gäller för
andra länder i västvärlden. Eftersom äldre behöver betydligt mer sjukvård än yngre så kommer detta
att ordentligt öka efterfrågan på sjukvård framöver. En tumregel är att åldersgruppen 75+ i
genomsnitt konsumerar sex gånger så mycket hälsovård som de som är yngre än 75 år.


Möjligheter i tillväxtmarknader
Asien, och inte minst Kina, har under ett par decennier haft en hög ekonomisk tillväxt. Regionen har
snabbt utvecklats från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Nästa steg för många länder i
Asien är att utveckla sina ekonomier till välfärdssamhällen och till exempel Kina satsar på större
reformer för att bygga ut sjukvården till befolkningen. Därtill har även Asien en snabbt åldrande
befolkning. I takt med att Asiens ekonomier fortsätter att växa, befolkningarna blir äldre och
regeringarna bygger ut sjukvård, kommer konsumtionen av sjukvård att öka snabbt. Detta skapar
möjligheter för lokala leverantörer, men också för västerländska företag som växer snabbt i
utvecklingsländerna.

 

Litet konjunkturberoende
En annan attraktiv aspekt med att placera i hälsosektorn är att den inte är så beroende av
konjunkturen. Företagens försäljning drivs främst av behovet att bota sjukdomar och vårda sjuka
patienter, verksamheter som fortsätter oavsett konjunkturläge. Detta är en kontrast mot den
svenska börsen som i relativt hög grad består av konjunkturkänsliga verkstadsföretag och banker.
Faktum är att Stockholmsbörsen är kraftigt underviktad hälsosektorn då knappt sex procent utgörs
av hälsovårdsaktier, vilket kan jämföras med globalindexet MSCI World där hälsovårdssektorn utgör
13 procent.

Det erbjuds därför egentligen en ”gratis lunch” för investerare som är överviktade svenska aktier att
komplettera sin portfölj med en hälsovårdsfond. Gratis i den bemärkelsen att en investerare kan
minska sin risk utan att ge avkall på avkastning.

 

Historiskt attraktiv värdering
Hälsosektorn har de senaste 25 åren handlats med cirka 20% premium i genomsnitt mot
aktiemarknaden, men värderas i nuläget till en rabatt om cirka 5%. Det innebär alltså att sektorn har
drygt 25% kurspotential vid återgång till normalläget.

Sammanfattningsvis tycker vi att hälsosektorn framstår som attraktiv baserat på en hög tillväxt,
begränsad konjunkturkänslighet och en historiskt låg värdering, vilket ger svenska investerare ett bra
komplement till sin aktie- eller fondportfölj.


Christian Herold