page hit counter .

HealthInvest ökar sitt expertnätverk – skriver avtal med Guidepoint

HealthInvest Partners AB och Guidepoint Global LLC har ingått ett samarbetsavtal som omfattar Guidepoints analystjänster inom hälsovårdsområdet. Guidepoint har drygt 900 anställda och cirka 800 000 experter i sitt nätverk.

– Vi är glada över samarbetsavtalet med Guidepoint. Vetenskaplig due diligence av ett företags produkter är en viktig komponent i vår analysprocess och ofta kritiskt för att lyckas med en investering. Förutom tillgång till Guidepoints databas av redan utförda utvärderingar av läkemedel och medicinsk utrustning, får vi access till deras experter som vi kan använda för intervjuer eller enkätundersökningar, säger Anders Hallberg, ansvarig förvaltare på HealthInvest Partners.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hallberg, ansvarig fondförvaltare, anders.hallberg@healthinvest.se, 08-440 38 30

Om HealthInvest Partners AB
HealthInvest Partners är ett fristående svenskt fondbolag som grundades 2006 av industrimannen Carl Bennet och fondförvaltaren Anders Hallberg. Fondbolaget är specialiserat på aktier inom hälsosektorn och investerar globalt. Investeringsfilosofin är värdefokuserad, vilket innebär disciplinerade investeringar i undervärderade bolag.
Riskinformation

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Small & MicroCap Fund (”Fonden”) inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.


Christian Herold