page hit counter .

HealthInvest Partners AIF-förvaltare

Den 23 januari 2015 gav Finansinspektionen HealthInvest Partners tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder. HealthInvest Partners förvaltar sedan tidigare specialfonden HealthInvest MicroCap Fund som enligt regelverket är att betrakta som en alternativ investeringsfond. Finansinspektionens beslut medför ingen förändring för Dig som andelsägare.


Admin