page hit counter .

HealthInvest Small & MicroCap Fund blir en UCITS-fond

Finansinspektionen har godkänt ändringar i HealthInvest Small & MicroCap Funds fondbestämmelser. Ändringarna träder i kraft den 15 juni 2018. Fonden blir en UCITS-klassad värdepappersfond något som i praktiken inte kommer att ha en betydande påverkan på hur fonden förvaltas. Vidare ändras fondens avgiftsstruktur. I andelsklass A ändras tröskelräntan för beräkning av prestationsbaserad avgift till MSCI World Health Care TRN Index, det vill säga samma typ av tröskelränta som redan används i andelsklass B. Tidigare baserades den prestationsbaserade avgiften på en fast tröskelränta om 8%. Ändringen har gjorts för att få en mer likformig struktur i de två andelsklasserna. I andelsklass B sänks nivån på maximal årlig fast avgift till 1,8%. Tidigare var den maximal årliga fasta avgiften 2,0%.

 

Brev till andelsägare: Ändrade fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund A

 

Faktablad HealthInvest Small & MicroCap Fund B

 

Informationsbroschyr HealthInvest Small & MicroCap Fund


Admin