page hit counter .

HealthInvest Small & MicroCap Fund byter namn till HealthInvest Alpha Fund

Namnbyte till HealthInvest Alpha Fund

 

HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer den 14 juni 2021 att byta namn till HealthInvest Alpha Fund. Namnbytet görs för att belysa förmågan och ambitionen att skapa riskjusterad överavkastning (Alfa). Fondens placeringsstrategi förblir självklart intakt och förvaltningsteamet fortsätter att arbeta enligt beprövat recept. Namnbytet godkändes av Finansinspektionen den 28 maj 2021.

 

HealthInvest Partners ambition är att generera ett mervärde till andelsägarna jämfört med passivt förvaltade fonder. Detta mervärde kallas Alfa. Den vetenskapliga teorin bakom alfavärdet utvecklades på 1960-talet och forskarna Markowitz, Miller och Sharpe som stod bakom konceptet fick Nobelpriset 1990.

 

Då fonden nu har uppnått en relativt lång historik om drygt åtta år, har vi utvärderat om fonden lyckats generera Alfa. Utvärderingen, som inkluderade alla läkemedelsfonder med tillräckligt lång historik i databasen Morningstar.se, visade glädjande nog att HealthInvest har haft högst riskjusterad överavkastning sedan starten i januari 2013 (+7,4% årligen). Dessutom var risken 37% lägre än marknaden generellt (mätt som betavärde), vilket förhoppningsvis bidragit till en någorlunda låg vilopuls för våra andelsägare.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet och de nya fondbestämmelserna som är bifogade i länkarna nedan.

 

Brev till andelsägare

Fondbestämmelser

 


Christian Herold