page hit counter .

Ny andelsklass riktad mot premiepensionssystemet

Finansinspektionen har godkänt att HealthInvest Small & MicroCap Fund inför andelsklass E som är riktad mot premiepensionssystemet. Andelsklassen kommer vara valbar på Pensionsmyndighetens fondtorg under villkor att HealthInvest Partners tecknar avtal med myndigheten avseende andelsklassen. Andelsklass E har en fast avgift på 1,2 procent och kommer vara valbar för samtliga sparare inom premiepensionssystemet.

För fullständig information, vänligen läs brevet och de uppdaterade fondbestämmelserna som är bifogade i länkarna nedan.
 
 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund


Angelika Andersson