page hit counter .

HealthInvest Small & MicroCap Fund – Lansering av ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Partners kommer den 11 september 2019 att lansera den nya andelsklassen D i HealthInvest Small & MicroCap Fund. Den nya andelsklassen kommer från start att erbjudas endast de som väljer att bli kunder direkt hos HealthInvest Partners eller via fondbolagets ISK-lösning tillsammans med Fondab.

 

Andelsklass D riktar sig, precis som existerande andelsklass B, till alla andelsägare genom att den har en minsta insättning på 100 kr. Andelsklass D har dock en lägre fast avgift om 1,4% jämfört med andelsklass B som har en fast avgift om 1,8%. Andelsklass D har liksom andelsklass B även en prestationsbaserad avgift på 20% av avkastningen över den så kallade tröskelräntan.

 

För fullständig information, vänligen läs brevet till andelsägarna och de nya fondbestämmelserna (båda är bifogade nedan).

 

Brev till andelsägare: HealthInvest Small & MicroCap Fund, andelsklass D

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 


Admin