page hit counter .

HealthInvest tillför resurser inom bokföringsanalys – skriver avtal med CFRA

HealthInvest Partners AB och CFRA UK Ltd har ingått ett samarbetsavtal som omfattar CFRAs analystjänster inom hälsovårdsområdet. CFRA har drygt 70 anställda analytiker som är specialiserade på att granska svagheter i bolags bokföring.

Samarbetsavtalet med CFRA blir ett nyttigt verktyg i investeringsprocessen framöver. Vi har alltid lagt stor vikt vid räkenskapsanalys då det tyvärr finns otaliga sätt att bokföringsmässigt manipulera intäkter och kostnader. Förutom tillgång till CFRAs databas som täcker 25 000 företag, får vi access till CFRAs analytiker som kan bistå vid djupdykningar i företagens bokföringar innan vi investerar, säger Anders Hallberg, ansvarig förvaltare på HealthInvest Partners.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hallberg, ansvarig fondförvaltare, anders.hallberg@healthinvest.se, 08-440 38 30


Om HealthInvest Partners AB
HealthInvest Partners är ett fristående svenskt fondbolag som grundades 2006 av industrimannen Carl Bennet och fondförvaltaren Anders Hallberg. Fondbolaget är specialiserat på aktier inom hälsosektorn och investerar globalt. Investeringsfilosofin är värdefokuserad, vilket innebär disciplinerade investeringar i undervärderade bolag.


Riskinformation
Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Small & MicroCap Fund (”Fonden”) inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.
Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i Fonden. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i Fonden att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.


Christian Herold