page hit counter .

Information om hantering av personuppgifter

HealthInvest Partners är enligt dataskyddslagen personuppgiftsansvarig.  Det betyder att vi har ansvar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. Vi har interna riktlinjer som säkerställer att vi hanterar personuppgifter ansvarsfullt, restriktivt och i enlighet med lagstiftningen. 

För att du ska kunna ta del av HealthInvests produkter och tjänster måste vi hantera vissa personuppgifter om dig. Vi behöver samla in information om dig som kund av tre huvudsakliga anledningar:


  • Uppfylla åtaganden som vi har gentemot dig som kund. Tre exempel är att vi behöver föra ett register där vi bokför dina köp och försäljningar i våra fonder, vi behöver ditt bankkontonummer för utbetalning av likvid och vi behöver kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig om det exempelvis finns tveksamheter rörande en order.
  • Följa svensk lagstiftning. Bokföringslagen, penningtvättslagstiftning och skattelagstiftning samt lagen om värdepappersfonder och lagen om alternativa investeringsfonder ställer krav på att vi samlar in vissa personuppgifter.
  • Tillhandahålla kundinformation. Om du som kund vill få våra hel- och halvårsrapporter, nyhetsbrev och inbjudningar till presentationer, så behöver vi din e-postadress.
Genom att registrera dig som kund hos HealthInvest eller registrera dig som mottagare av löpande information från oss, så accepterar du hur vi hanterar dina personuppgifter.

Utförlig information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka dina rättigheter är finner du här.