page hit counter .

Investera via fondkonto

KÖP FONDANDELAR

För att genomföra ett köp av fondandelar på ditt konto hos oss sätter du in önskat likvidbelopp på vald andelsklass bankkonto och anger kundnummer eller person-/organisationsnummer som referens.

Andelsklass C:
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5851-11 16125
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE54 5000 0000 0585 1111 6125

Minsta insättning: 1 000 000 SEK
Andelsklass D:
Bank: SEB, SE-106 40 Stockholm
Kontonummer: 5851-11 15722
BIC/SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE71 5000 0000 0585 1111 5722

Minsta insättning: 100 SEK

Observera att kompletta öppningshandlingar måste vara oss tillhanda innan en köptransaktion kan genomföras, se mer information under Bli kund.


SÄLJ FONDANDELAR

För att genomföra en försäljning av fondandelar från ditt konto hos oss använder du vår inlösenblankett:


Alla som överväger att investera i HealthInvest Alpha Fund bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under ”Vår fond” och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.