page hit counter .

Investeringsfilosofi

HealthInvest Partners investeringsfilosofi är starkt värdefokuserad. Vi föredrar att investera i bolag som tjänar pengar, som har en låg värdering, en affärsmodell som är enkel att förstå, och är marknadsledande inom sitt segment. Nedan har vi listat sju punkter som beskriver vår förvaltning.


MINDRE BOLAG

Bevakningen av småbolag är betydligt mer sparsam än vad som är fallet med de större bolagen. Medan läkemedelsgiganten GlaxoSmithKline följs av över 30 analytiker och hundratals professionella investerare, finns det gott om mindre noterade bolag som har minimal analystäckning och där handeln i aktien domineras av privata investerare. Som fokuserad fondförvaltare har vi därför i småbolagen ofta möjlighet att skapa oss ett informationsövertag gentemot majoriteten av de investerare som följer aktien och utnyttja det övertaget till lyckosamma placeringar.


LÅGT VÄRDERADE BOLAG GER LÄGRE RISK

Vi föredrar så kallade värdeaktier, som antingen värderas till en låg multipel i förhållande till de kassaflöden de genererar, till dess tillväxt, eller som har en stor kassa eller andra realiserbara tillgångar som inte reflekteras i aktiekursen. Billiga aktier blir inte alltid lyckosamma placeringar, men allt annat lika är nedsidan (det vill säga risken i aktien) lägre i en lågt värderad aktie


FÖREDRAR FÖRETAG SOM ÄR ENKLA ATT BEGRIPA

Vi vill kunna kondensera vår syn på en akties framgång till en eller ett fåtal parametrar. Det kan till exempel handla om en befintlig lansering av ett läkemedel som är avgörande för aktien och där vi har möjlighet att följa utvecklingen via receptförskrivningar och tala med läkare om läkemedlet i fråga. Av samma anledning är vi sällan bekväma med att investera i utvecklingsföretag med pågående kliniska experiment som enda tillgång. Vi tycker helt enkelt att det är för mycket osäkerhet kopplat till att förstå hur sannolikt det är att de kliniska försöken lyckas eller misslyckas.


GILLAR BOLAG SOM TJÄNAR PENGAR

Inom sjukvårdssektorn finns det mängder av olönsamma bolag (så kallade förhoppningsbolag) med stora visioner om att erövra världen. Dessa bolag lämnar vi till andra att investera i. Vi fokuserar på företag med väl beprövade affärsmodeller, där bolagen redan har produkter på marknaden och genererar uthålliga och positiva kassaflöden.


TÄNKER LÅNGSIKTIGT

Vi försöker se igenom de närmaste kvartalsrapporterna och se fram mot kommande år. Ofta gäller det att ta position i tid för att hinna med innan andra investerare dras till aktien och lyfter aktiekursen.


TYCKER OM MARKNADSLEDARE

Marknadsledare åtnjuter ofta en rad fördelar som skapar hinder för konkurrenterna – detta gäller kanske i synnerhet inom sjukvården. Marknadsledaren har stora kostnadsfördelar i produktutveckling, distribution och marknadsföring vilket gör det tufft för konkurrenter att ta sig in. Vidare har marknadsledaren redan en etablerad kundbas där en trygg och nöjd kund är beredd att betala ett relativt högt pris.


FÖRSÖKER VARA ÖPPNA I SINNET

Enligt oss handlar lyckosamma investeringar inte om att köpa de bästa bolagen i de mest spännande branscherna. Det handlar om att köpa till ett bra pris. Ett bolag som kändes hopplöst övervärderat häromåret, kan vara en attraktiv investering idag. Likaså kan en till synes ointressant bransch rymma de allra bästa investeringar. Den bästa investering vi gjort inom ramen för HealthInvest är i ett amerikanskt företag som drev en ambulansflotta – inte världens mest spännande bransch men aktien mer än tiodubblades på ett par år.