page hit counter .

Investeringssparkonto

HealthInvest erbjuder investeringssparkonto (ISK) i samarbete med Fondab. På ett ISK slipper du deklarera vinster och förluster och betalar istället en schablonskatt som baseras på värdet på ditt konto. Vi erbjuder samtliga fondens andelsklasser via ISK. ISK är endast tillgängligt för privatpersoner.


Välkommen att bli kund eller logga in på din depå nedan!

 

Alla som överväger att investera i HealthInvest Alpha Fund bör först ta del av fondens informationsmaterial. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser hittar du under ”Vår fond” och kan även rekvireras genom att kontakta fondbolaget.