page hit counter .

HealthInvest Small & MicroCap Fund – ny andelsklass med lägre fast avgift

HealthInvest Small & MicroCap Fund kommer att starta en ny andelsklass (”C”) den 5 juni med en lägre fast fondavgift om 1,0% (notera att andelsklassen även har en prestationsbaserad avgift). Andelsklass C riktar sig till Dig som privatperson eller institution som har möjlighet att köpa fondandelar för åtminstone en miljon kronor.

 

Stordriftsfördelarna att driva fondverksamhet är som bekant relativt höga och att hantera ett andelsköp på 1000 kronor kostar i princip lika mycket som att hantera ett andelsköp på en miljon kronor. Fondbolaget tycker därför det är rimligt att en investerare som sätter in betydande belopp i fonden även får betala en lägre procentuell fast avgift.

 

Andelsklass C erbjuds endast direktkunder dvs den finns inte tillgänglig hos våra distributörer i dagsläget.

 

Du som är direktkund hos oss och redan är andelsägare i fondens befintliga andelsklasser A eller B och uppfyller kravet på en miljon kronor i insättning, kan enkelt uppnå den lägre fasta avgiften genom att fylla i bytesblanketten som finns på vår hemsida.

 

Om Du äger andelar via någon av våra distributörer och vill byta till andelsklass C, måste Du sälja Dina andelar hos distributören och istället bli direktkund hos oss. Vårt backoffice assisterar Dig gärna med hur detta går till. Du når vårt backoffice på 08-440 38 33 eller backoffice@healthinvest.se.

 

Notera att om Du väljer att byta Dina befintliga fondandelar i andelsklass A eller B till andelsklass C, kan detta medföra kapitalvinst eller kapitalförlust, vilket kan utlösa beskattning.

 

Fondbolaget behöver Din anmälan senast den 3 juni om Du vill vara med från start.

 

Vänligen se de nya fondbestämmelserna nedan för fullständig information om ändringarna.

 

Fondbestämmelser HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Informationsbroschyr HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

Byte av andelsklass HealthInvest Small & MicroCap Fund

 

 


Admin