page hit counter .

Minskning av antalet andelsklasser genomförd

Den 1 februari 2020 minskades antalet andelsklasser i HealthInvest Small & MicroCap Fund såsom tidigare meddelats. Du som har andelsklass A eller B har istället fått andelar i andelsklass D. Förändringen påverkar inte det totala värdet på innehavet och medför inte heller att vinst eller förlust på innehavet har realiserats. Bytet av andelsklass ska inte få några skattekonsekvenser för Dig som är skattskyldig i Sverige.

 

Bytet från andelsklass A eller B till andelsklass D skedde utifrån kurserna för respektive andelsklass per den 31 januari 2020.

 

För ytterligare information, vänligen läs brevet som är bifogat i länken nedan.

 

Brev till andelsägarna

 


Angelika Andersson