HealthInvest logo

Anna Larris tillträder som VD för HealthInvest Partners AB

Anna Larris tillträder som VD för HealthInvest Partners AB

Anna Larris tillträder idag sin tjänst som Verkställande Direktör. Hon efterträder Henrik Orre som varit tillförordnad VD sedan den 7 mars.

Anna Larris har en lång erfarenhet från fondmarknaden, bland annat som jurist på Finansinspektionens rättsavdelning. Anna har även arbetat med fondfrågor som kansliråd på Finansdepartementet och hennes senaste anställning var på Fondbolagens förening som senior jurist med speciellt fokus på hållbarhet, marknadsföring och fondjuridik. Anna har en kandidatexamen i juridik från Uppsala Universitet.

"Vi är mycket glada och stolta över att Anna Larris tackat ja till uppdraget. Hon har en gedigen bakgrund och kompetens inom den finansiella sektorn, vilken kommer att bli värdefull för att fortsätta att utveckla vår strategi som det ledande fondbolaget inom hälso- och sjukvårdsområdet", säger Johan Stern, styrelseordförande i HealthInvest Partners.

För mer information, kontakta: Johan Stern, styrelseordförande, telefon 0709-62 98 44

Utforska fler artiklar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.