HealthInvest logo

Astrid Samuelsson i Affärsvärlden

Astrid Samuelsson i Affärsvärlden

HealthInvests partner och förvaltare Astrid Samuelsson har blivit intervjuad av Affärsvärlden. I intervjun delar Astrid med sig av aktier som hon gillar, sin syn på "Inflation Reduction Act" och mycket mer. Läs intervjun här.

Utforska fler artiklar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.