HealthInvest logo

Halvårsrapport 2022 HealthInvest Alpha Fund

Halvårsrapport 2022 HealthInvest Alpha Fund

Halvårsrapporten för HealthInvest Alpha Fund är nu publicerad, du hittar den här.

Utforska fler artiklar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på healthinvest.se. Mer information kan du hitta här.