HealthInvest logo

Månadsbrev april 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev april 2023 för HealthInvest Alpha Fund

HealthInvest Alpha Fund värderas i dagsläget till 16,6x fritt kassaflöde och den förväntade kassaflödestillväxten är 105% (från idag tom 2025). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 20,0x och en framtida tillväxt om 32%. Motsvarande mått för världsindex är 21,9x och en tillväxt om 26%.

Vid månadens slut hade fonden 22 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde mindre än 9% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 92%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om knappt 17x fritt kassaflöde är 24% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver.

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare

Utforska fler artiklar