HealthInvest logo

Månadsbrev december 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev december 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Den nya börsmiljön präglad av stigande räntor har inneburit en revansch för värdebaserade förvaltningsstrategier. 2022 överträffade MSCI World Value Index MSCI World Growth Index med 24 procentenheter. Även om värdeinvesteringar över tid (1975-2022) har gett överlägsen riskjusterad avkastning, har strategin haft svårt att leverera sedan finanskrisen 2008 på grund av centralbankernas aggressiva åtgärder att artificiellt sänka räntorna. Förhoppningsvis är centralbankernas tro på modern monetär teori, det vill säga uppfattningen att centralbanker kan öka penningmängden utan konsekvenser för inflationen, nu ett minne blott. Det är positiva nyheter för HealthInvest Alpha Fund som har ett starkt värdefokus i förvaltningen.

Många investerare menar att den amerikanska centralbankens räntehöjningar går mot sitt slut. Detta räntescenario verkar dock osannolikt då inflationen är cirka sju procent och FED:s kortränta endast uppgår till drygt fyra procent. Den höga inflationen borde rimligen innebära fortsatta problem för högt värderade aktier och företag med hög belåning. I stället bör man äga lågt värderade företag med starka balansräkningar – ingredienser som genomsyrar HealthInvest Alpha Funds förvaltning.

Förutom att framtida ränteökningar kan fortsätta att torpedera högt värderade aktier och företag med svaga balansräkningar, riskerar en kraftig ränteuppgång att orsaka en recession. Även ur detta perspektiv borde HealthInvest Alpha Fund ha en fördel då hälsosektorn är relativt okänslig för ekonomiska svängningar. Som exempel kan nämnas recessionsåret 2009 då företag i genomsnitt tappade cirka 30% av sina vinster, men hälsosektorns vinster växte cirka 5%.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund minskade 1,3% i december (andelsklass D). Sammantaget är vi nöjda med avkastningen under året (+13,1%) och att fonden har varit motståndskraftig mot småbolagens kräftgång (under 2022 underpresterade mindre hälsovårdsaktier sina större motsvarigheter med 27 procentenheter). Troligen utgör fondens värdebaserade investeringsstrategi en viktig faktor för att förklara överavkastningen.

Förvaltning, värdering och utblick

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,5x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 36% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 18,6x och en framtida tillväxt om 20%. Motsvarande mått för världsindex är 17,8x och en tillväxt om 2%.

Vid årets slut hade fonden 25 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde mindre än 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 94%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 12,5x fritt kassaflöde är 30% lägre än för världsindex. Trots den låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar