HealthInvest logo

Månadsbrev mars 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev mars 2023 för HealthInvest Alpha Fund

I mars gjorde HealthInvest Alpha Fund en nyinvestering i Harmony Biosciences, ett relativt ungt men lönsamt bioteknikföretag som har lanserat ett läkemedel mot narkolepsi. Harmonys läkemedel Wakix har stark klinisk effekt med acceptabel biverkansprofil och kan användas både som monoterapi och i kombination med andra narkolepsiläkemedel. Jämfört med det marknadsledande läkemedlet Xyrem är Wakix inte klassat som beroendeframkallande, vilket vi tror gör läkare mer benägna att förskriva det till patienter. Wakix försäljning uppgår redan till drygt 400 miljoner USD och vi tror att den kan nå blockbuster status 2026. Om försäljningen utvecklas som planerat kommer Harmony Biosciences P/E-tal att uppgå till knappt 4 år 2026, vilket borde innebära en substantiell uppsida för oss aktieägare.

Fonden ökade också sin position i Pharming efter att det amerikanska läkemedelsverket godkände dess kommande storsäljare Leniolisib. Läkemedlet är den första godkända behandlingen för den sällsynta sjukdomen APDS (en allvarlig immunbrist som drabbar en till två personer per en miljon invånare). Vi tror att vinstpotentialen för Leniolisib borde vara minst 100 miljoner USD, vilket kan jämföras med Pharmings nuvarande företagsvärde om cirka 800 miljoner USD.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,9x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 59% (från idag tom 2025). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 20,4x och en tillväxt om 21%. Motsvarande mått för världsindex är 19,9x och en tillväxt om 30%.

Vid kvartalets slut hade fonden 23 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde mindre än 9% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 96%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om knappt 13x fritt kassaflöde är 35% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar.

Vänligen klicka här för fondens månadsbrev.

Anders Hallberg, ansvarig förvaltare

Utforska fler artiklar