HealthInvest logo

Månadsbrev januari 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev januari 2023 för HealthInvest Alpha Fund

Börsåret 2023 har fått en rivstart, vilket dock har inneburit att defensiva aktier såsom hälsosektorns tappat relativ avkastning. Det kan illustreras av MSCI World Index uppgång om 7,6% under januari, vilket kan jämföras med MSCI Health Care Index som tappade 0,2%. Givet den svaga starten för hälsosektorn, så tror vi att läget är än mer gynnsamt för dess investerare då risken för en kraftig recession under 2023 är påtaglig.

Börsens inledande styrka har visserligen varit relativt negativ för hälsosektorn, men har också lett till en ökad aptit på småbolag. Om denna trend håller i sig borde HealthInvest Alpha Fund gynnas då småbolagen utgör en majoritet av dess innehav.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund ökade 2,2% i januari (andelsklass D). Vi nöjda med avkastningen eftersom jämförelseindex sjönk under motsvarande period. Troligen utgör fondens högre andel av småbolag en viktig förklararing till överavkastningen.

Förvaltning, värdering och utblick

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,0x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 54% (från idag tom 2025). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 18,9x och en framtida tillväxt om 30%. Motsvarande mått för världsindex är 19,0x och en tillväxt om 15%.

Vid månadens slut hade fonden 25 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde mindre än 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 98%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 12x fritt kassaflöde är 37% lägre än för världsindex och trots den relativt låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott framöver.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar