HealthInvest logo

Månadsbrev januari 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev januari 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Fonden utvecklades svagt positivt i januari (0,56% för andelsklass A). Starten på året präglades av dämpad inflationsoro och stark utveckling för breda aktiemarknader. Hälsovårdssektorn som helhet hängde inte med, framför allt på grund sektorrotation ut ur läkemedelsbolag. Inom hälsovårdssektorn sågs i stället en stark återhämtning för bolag som tillverkar medicintekniska produkter och laboratorieutrustning. Båda dessa sektorer hade en svag utveckling under 2022.

Flera medicinteknikbolag rapporterade om en fortsatt återhämtning i sjukvården efter pandemin. Pressen från kostnadsinflation och brist på komponenter är inte helt över, men ser ut att minska. Bolagen börjar också få igenom prishöjningar, inte minst på nya produkter som lanseras. Både Stryker och Boston Scientific indikerade starka tillväxtutsikter för 2023 i samband med sina kvartalsrapporter. Bolag som tillverkar laboratorieutrustning hade också en positiv utveckling. Många bolag inom den sektorn har minskade intäkter relaterade till pandemin. Underliggande tillväxt ser däremot mycket stark ut, inte minst inom tillverkning av biologiska läkemedel. Detta bidrog till en mycket stark kursutveckling för Lonza och Sartorius.

Biotekniksektorn utvecklades positivt under månaden. Stora bioteknikbolag, exempelvis Vertex och Regeneron, steg. Rejäla uppgångar sågs bland utvecklingsbolag inom bioteknik. Sektorn gynnades av stigande riskaptit i marknaden. Dessutom annonserades ett antal mindre förvärv i början av året. Förvärvsaktiviteten kan sannolikt fortsätta upp under året. Många stora läkemedelsbolag har patentutgångar inom en fem- till tioårsperiod och dessutom starka balansräkningar efter intäkter från vaccin och läkemedel mot covid-19.

/Astrid & Ellinor

Ellinor Hult och Atrid Samuelsson, HealthInvest Sustainable Healthcares förvaltare

FÖRÄNDRINGAR i FONDEN

Fonden startades vid årsskiftet. Inga förändringar i fondens innehav har gjorts under perioden.

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Vertex är ett bioteknikbolag som har marknadsledande läkemedel mot den ovanliga sjukdomen cystisk fibros. Marknaden för läkemedel mot cystisk fibros beräknas bli större än tidigare trott, drivet av de goda effekterna av bolagets läkemedel. Bolagets utvecklingsportfölj tar också kliv framåt med fokus på nästa lansering inom sällsynta sjukdomar och nya läkemedel för behandling av smärta.

Lonza är ett bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel. Intäkterna från tillverkning av vaccin mot covid-19 viker i år. Bolaget ser dock stark efterfrågan för tillverkning av biologiska läkemedel. Antikroppar med påkopplade cellgifter är ett område som växer särskilt starkt.

Exact Sciences är ett diagnostikbolag med fokus på tester för tidig diagnostik av tjocktarmscancer. Efter en nedgång under pandemin ses nu en rejäl återhämtning vilket leder till en kraftig förbättring av lönsamheten. Bolaget utvecklar också blodtester för tidig diagnostik av flera andra tumörer.

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

UnitedHealth Group är USA:s ledande sjukförsäkringsbolag, med verksamhet i över 130 länder världen över och ca 50 miljoner kunder knutna till sig. I likhet med läkemedelssektorn har sjukförsäkringsbolagen haft en svag utveckling i början på året, drivet av sektorrotation.

Pfizer är ett globalt läkemedelsbolag med verksamhet inom cancer, vaccin, inflammatoriska sjukdomar och infektionssjukdomar. Bolaget har haft stora intäkter under pandemin från vaccin och läkemedel mot covid-19. 2023 pressas av lägre intäkter från dessa produkter och högre kostnader för lansering av nya läkemedel kommande 12-18 månader. Bolaget handlas till en låg multipel och kommer kunna växa kommande år drivet av nya lanseringar och ytterligare förvärv.

AbbVie är ett globalt läkemedelsbolag med verksamhet inom inflammatoriska sjukdomar, cancer och neurologi. Bolagets största produkt, Humira, får i år konkurrens från generiska läkemedel i USA vilket kommer ge en nedgång i årets vinst. Bolaget har däremot flera nylanserade produkter som växer kraftigt och en attraktiv värdering.

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 62 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 150 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Utforska fler artiklar