HealthInvest logo

Månadsbrev mars 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Månadsbrev mars 2023 för HealthInvest Sustainable Healthcare

Banker och gensaxar

Vid investering i biotekniksektorn gäller det att hålla koll på bolagens kassor och hur länge de räcker. Men sällan har vi funderat på var de förvaras. Silicon Valley Bank var inte bara en viktig samarbetspartner till teknologibolag; den var även en viktig bank för bioteknikindustrin. Banken föll som bekant men insatt kapital räddades av den amerikanska staten. Exponeringen för noterade bioteknikbolag visades sig också vara begränsad.

Efter en relativt stark start på året, föll ETF:en för mindre bioteknikbolag (XBI) i mars. Makro- och bankoro har helt klart dämpat riskaptiten och intresset för sektorn. Vi ser annars gröna skott i form av en rad positiva kliniska resultat och en stigande aktivitet inom företagsförvärv. Pfizer genomförde uppköpet av Seagen som det ryktats om tidigare. Nya teknologier driver på innovationerna. Bolag med positiva resultat får finansiering, exempelvis danska Zealand Pharma. Flera bolag i portföljen levererade positiva resultat från kliniska studier, exempelvis Calliditas, BridgeBio och Regeneron. Det är också budspekulationer kring två av våra innehav, BridgeBio och Egetis Therapeutics.

Ett område med spännande möjligheter är ”gene editing” eller mer populärt gensaxen, ett nobelprisbelönat område. I samband med en konferens i Boston passade vi på att besök Tessera Therapeutics, ett bolag som utvecklar nästa generations gensax. Gensaxen, eller ”gene editing” är en metod för att rätta till varianter i arvsmassan som kan orsaka sjukdom. Med Tesseras metod (gene writing) kan man ändra både korta och långa segment. Lägga till och dra ifrån i generna. Bolaget har stora planer – de vill behandla sällsynta genetiska sjukdomar och ta bort riskfaktorer för vanliga åkommor. Tessera Therapeutics är inte noterat, men har redan rest 600m USD och attraherat högdjur från läkemedelsindustrin, med förre forskningschefen på AbbVie, Michael Severino, i spetsen.

Vi äger inte bolag inom gene editing i fonden, men däremot inom genterapi som är en mognare teknologi. Både Biomarin och Krystal Therapeutics närmar sig marknaden med genterapier mot sällsynta sjukdomar.

Astrid Samuelsson och Ellinor Hult i Boston, HealthInvest

Vi ser fortsatt positivt momentum inom medicintekniksektorn. Patienterna kommer tillbaka till sjukhusen, komponenter levereras igen och bolagen börjar få igenom prishöjningar.

Trots bankoron utvecklades fonden positivt i mars (2,6 % för andelsklass A). Bästa delsektorer var medicinteknik och läkemedel. Svagast var mindre bioteknikbolag samt amerikanska sjukförsäkringsbolag.

FÖRÄNDRINGAR I FONDEN

Med stöd av nyheter i sektorn och nya intryck från Boston, gjordes flera förändringar i fonden. Nya innehav köptes in: Madrigal (läkemedel mot fettlever), Iveric (läkemedel mot ögonsjukdom), Egetis (läkemedel mot en sällsynt metabol sjukdom) samt Sanofi. Fonden sålde ut innehaven i Roche, Doximity och Denali.

FONDENS TRE BÄSTA BIDRAGSGIVARE

Novo Nordisk, det danska diabetesbolaget, var bland topp tre även förra månaden. Bolaget har fina framtidsutsikter i den mycket attraktiva obesitasmarknaden. Tack vare vidareutveckling av diabetesmediciner kan de numera åstadkomma ca 20% viktnedgång, dvs resultat i samma härad som kirurgiska ingrepp. Förskrivningen av deras obesitasläkemedel fortsätter uppåt i rask takt.

Eli Lilly är ett amerikanskt läkemedelsbolag inom bland annat diabetes. Aktien återhämtade sig i mars  efter en svag start på året. Försäljningen av deras diabetesläkemedel Mounjaro har varit lite svagare än väntat, bland annat på grund av rabattavtal på den amerikanska marknaden. Men utsikterna för Mounjaro är ljusa, inte minst inom överviktsbehandling som närmar sig lansering. Ett viktigt fas 3 resultat inom Alzheimers sjukdom är också att vänta framåt sommaren.

Daiichi-Sankyo är ett japanskt läkemedelsbolag som särskilt fokuserar på läkemedel mot cancer. Bolagets teknologi baseras på antikroppar kopplade till cellgifter. I samarbete med AstraZeneca har bolaget två läkemedel som båda kan hjälpa många patienter med främst bröstcancer och lungcancer. Viktiga resultat i lungcancer närmar sig framåt sommaren.

FONDENS TRE SÄMSTA BIDRAGSGIVARE

Cytokinetics är ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar läkemedel mot allvarliga hjärtsjukdomar. Närmast marknad är ett läkemedel mot kardiomyopati, ett tillstånd där hjärtat blir förstorat och pumpar sämre. Man beräknar att ungefär en miljon amerikaner är drabbade, men det stora flertalet har ännu inte fått en diagnos. Viktiga resultat för läkemedlet väntas i slutet av året.

Poseida utvecklar cellterapier mot cancer och genterapier mot sällsynta sjukdomar. Till skillnad från godkända cellterapier behöver inte Poseidas celler anpassas efter varje patient. Roche bedömde teknologin som så intressant att de nu är en av bolagets partners. Lovande resultat har visats i en typ av blodsjukdom och mer data väntas under året.

Amicus utvecklar läkemedel mot sällsynta metabola sjukdomar.  Bolagets läkemedel mot den sällsynta sjukdomen Fabrys sjukdom är lanserat och ett andra läkemedel närmar sig marknad. Bägge sjukdomar drabbar få patienter, men gör stor skillnad och kan nå betydande årlig försäljning om några år.

INVESTERINGSSTRATEGI

HealthInvest Sustainable Healthcare är en aktivt förvaltad fond. Fonden ägde vid månadsskiftet 64 bolag vilket kan jämföras med jämförelseindex MSCI World Healthcare TRN Index som inkluderar cirka 150 bolag.

Fonden har som målsättning att genom sina investeringar i hälsovårdssektorn främja god hälsa och välbefinnande. Med hälsovårdssektorn avses företag vars verksamhet är fokuserad på läkemedel, bioteknik, medicinteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård samt relaterade branscher såsom vårdbolag, läkemedelsdistributörer, sjukförsäkringsföretag och it-bolag.

Fonden investerar globalt i hälsovårdsbolag med goda tillväxtutsikter. En stor del av fondens investeringar är i lönsamma bolag. Därutöver investerar fonden i bolag i tidigare fas, antingen med lanserade produkter eller produkter under utveckling.

Utforska fler artiklar