HealthInvest logo

Månadsbrev november 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Månadsbrev november 2022 för HealthInvest Alpha Fund

Resultatet i mellanårsvalet i USA var fördelaktigt för hälsovårdssektorn då kontrollen av representanthuset kommer att övergå till det republikanska partiet i januari. Valutgången är viktig då bolagen inom hälsosektorn är beroende av gynnsamma ersättningsnivåer för sjukhus, fri marknadsprissättning av läkemedel och konkurrensneutrala regler för de privata sjukförsäkringsbolagen. Eftersom republikaner tar över representanthuset innebär det förmodligen ett stopp för överdrivna regleringar, vilket ger industrin stabilitet de kommande åren.

Fondens utveckling

HealthInvest Alpha Fund ökade 1,2% i november (andelsklass D). Sammantaget är vi nöjda med avkastningen under året (+14,6%) och att fonden har varit motståndskraftig mot småbolagens kräftgång. Troligen utgör fondens värdebaserade investeringsstrategi en viktig faktor för att förklara överavkastningen.

Förvaltning, värdering och utblick

I november byggde fonden upp signifikanta positioner i tre nya bolag: CVS Health, GSK och Lundbeck.

CVS Health är ett amerikanskt sjukvårdsföretag. CVS har cirka 300 000 anställda och består av tre huvudsakliga beståndsdelar: sjukförsäkring, pharmacy benefit management (en mellanhand i läkemedelsindustrin) och apotek. Vi anser att alla dessa delar har hög kvalitet, även om de har olika tillväxtprofiler. CVS har en stark historik med en årlig vinsttillväxt om 13,5 % (CAGR) de senaste fem åren. Trots sin höga kvalitet och starka tillväxtprofil handlas aktien till 9x fritt kassaflöde, vilket gör att aktien förtjänar en plats i fonden.

GSK är ett brittiskt läkemedelsföretag med starka positioner inom HIV, luftvägssjukdomar och vacciner. Enligt vår bedömning har GSK en lovande pipeline av läkemedelskandidater inklusive 16 molekyler i fas II, 8 kandidater i fas III och 8 läkemedel i registreringsprocess i väntan på marknadsgodkännande. Totalt investerar företaget cirka 6,5 miljarder USD eller 15 % årligen i FoU. Aktien handlas till cirka 10x fritt kassaflöde, vilket är relativt lågt.

Lundbeck är ett danskt läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnsjukdomar. Företaget har haft det kämpigt de senaste åren på grund av patent som löpt ut på viktiga produkter. Lundbeck går dock redan nästa år in i en stark tillväxtfas och vinsten per aktie förväntas öka med 70% tom 2025. Den starka tillväxten 2022-2025 kommer i första hand att drivas av de antidepressiva läkemedlena Brintellix (försäljningen ökar med 27% tom 2025) och Rexulti (+49%) samt det nylanserade migränläkemedlet Vyepti (+138%). Lundbecks aktie handlas till 7x fritt kassaflöde, en värdering som framstår som ett fynd.

HealthInvest Alpha Fund handlas i dagsläget till 12,5x fritt kassaflöde och den prognosticerade kassaflödestillväxten är 38% (från idag tom 2024). Som en jämförelse har den globala hälsosektorn en värdering om 18,9x och en framtida tillväxt om 21%. Motsvarande mått för världsindex är 18,3x och en negativ tillväxt om -1%.

Vid månadens slut hade fonden 25 aktiepositioner. Innehav som genererar negativt kassaflöde utgjorde 10% av fondförmögenheten. Fondens nettoexponering mot aktier var 96%.

Sammantaget är vi bekväma med HealthInvest Alpha Funds innehav. Värderingen om 12,5x fritt kassaflöde är 32% lägre än för världsindex. Trots den låga värderingen är fondens förväntade kassaflödestillväxt signifikant högre. Fonden kombinerar därmed det bästa av två världar vilket borde båda gott inför framtiden.

Läs fondens hela månadsbrev genom att klicka här.

Utforska fler artiklar